„Билка недокосниче” е дебют на авторката Калина Румена. А би могло да се каже, че подобна книга излиза за пръв път на книжния пазар. Това е книга-усещане, тъй като въздейства уникално на всеки човек. И това е доказано. Фолклор и мистика се преплитат, за да дадат изява на лечебните думи. Прочитайки ги по свой собствен начин, напевите лекуват, дават лекота в душата и като течаща река внасят спокойствие и мир у този, който ги търси.

Дочула от нейде далеко зов на билето – волшебни слова…

заредили се кат‚ музика тише, застелили се по небо и земля… до

билето доодили кат‚ звон, дочуло йе то този стон, кат‚ призив

витайе, а звон по гората се предайе: зън-зън-зън… Зашумели

листя и древни дъбове со клони зозвънели…

 

– През води и гори, през нивя и поля,

ела помогни и душа изцери,

и камбанки звънят от кристал и ахат,

недокосниче диво, во този миг ела и яви се сега.

Вашият коментар