bogomilite_bg_bsn_coverЛинъс Брокит изучава и представя част от историята на българското и босненското богомилство

Американският баптистки историк Линъс Брокит изследва неизвестен за повечето хора принос на българите в европейската и световната история. В Богомилите от България и Босна ученият извежда на преден план уникалната връзка между богомилството и протестантството, като показва, че именно от родната ни земя е дошла идеята, повела Запада по пътя на Реформацията.

Линъс Пиърпонт Брокит (1820–1893) е американски баптистки историк, чието най-известно произведение е „Womans Work in the Civil War: A Record of Heroism, Patriotism and Patience”, написана заедно с Мари Воган (името се среща и като Мери Воън в различните източници). Сред трудовете му е също и „The Cross and the Crescent”, посветен на Руско-турската война (1876–1878), като в него е направен обзор на историята на Русия и Турция, съдържа също общ поглед върху християнските народи на Балканите и глава, посветена на зверствата на башибозуците.

В Богомилите от България и Босна (с подзаглавие „Ранните протестанти от Изтока – опит да се възстановят някои изгубени страници от протестантската история“) Брокит отново се спира на Балканите, като описва умело историческото развитие и разпространение на богомилството, въпреки че по това време изследванията на тази тема са оскъдни (книгата излиза за първи път през 1879 г. в САЩ). Опирайки се на първия цялостен поглед на английски език в тази материя (забележителната студия на Артър Дж. Еванс „Through Bosnia and the Herzegóvina on Foot During the Insurrection”), Брокит извежда на преден план уникалната връзка между богомилството и протестантството. По този начин се разкрива един малко познат на широката общественост, но съществен принос на България за европейската и световната история – от нашите земи е дошла ключовата идея, довела до Реформацията на Запада. По този начин едно важно явление в духовната ни история, каквото е богомилството, става основополагащо и в европейската.

След Богомилите и презвитер Козма на екзарх Стефан настоящото заглавие е втора книга от поредицата Богомилството и Европа на издателство „Изток-Запад“ и Университета по библиотекознание и информационни технологии. Освен това Богомилите от България и Босна се издава със спомоществователството на Орден на рицарите тамплиери.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here