„Кант и свободният избор“ събира 44 истории за първия професионален философ

Премиерната книга „Кант и свободният избор“ на София Петрова от днес е на книжния пазар. Това е седмият том от хитовата поредицата „Философия за всеки“ на „Милениум“. Изданието събира 44 истории за големия германски мислител Имануел Кант (1724-1804), чрез които ще проникнете във философията му, и множество негови сентенции.

Кант е една от най-влиятелните фигури в историята на западната философия. Неговата мисъл оказва силно влияние върху формирането и развитието на най-новите философски направления и традиции – феноменология, херменевтика, екзистенциализъм, позитивизъм, постструктурализъм, аналитична философия. Най-известните му съчинения са „Критика на чистия разум“ и „Критика на способността за съждение“.

„Трудно е да се опише историята на живота на Имануел Кант, тъй като той нямаше нито живот, нито история” – това казва поетът Хайнрих Хайне.

Затворен, недостижим, твърде сложен като естетически възгледи и разбирания, Кант е почти непознат на съвременната публика. Зад мълчаливия и непроницаем образ на философа обаче се крие блестящ оратор и събеседник с изключителен ум, забележително чувство за хумор и недостижими познания.

Кант е и първият професионален философ – преди неговата поява философията е била занимание за всеки, който е притежавал уменията да разсъждава и беседва, без значение от образованието. Той се приема за родоначалник на немската класическа философия и повлиява съществено върху романтизма и идеализма през XIX в. Съчиненията му са опорна точка за философията на Хегел.

На Кант принадлежат мислите:

  • Към хората трябва да се отнасяме като към цел, а не като към средство.
  • Геният – това е талантът да се изобрети това, на което не може да се обучава или учи.
  • Дайте на човек всичко, което той желае, и само след минути той ще почувства, че това не е всичко.
  • Добродетел – обозначава мъжество и храброст и следователно предполага врагове.
  • Дълг – това е уважението към чуждите права.
  • Злото се саморазрушава. Доброто продължава да се самоподдържа, след като веднъж се е появило.
  • Искреността е съществена част от характера. Тя е една от главните цели на възпитанието.
  • Който се е отказал от излишествата, той се е избавил от лишенията.

Досега в поредицата „Философия за всеки“ бяха представени мислителите Сократ, Диоген, Конфуций, Сенека, цар Соломон и Буда. Всяка от книгите за тях чрез 44 увлекателни притчи и безброй афоризми успява да приближи смятаната за сложна философска наука до всички поколения и да протегне ръка и към най-младите – учениците. Тези томве повеждат всички читатели по вълшебния път на мъдростта и им помагат в търсенето на смисъла на живота, което донася успокоение на духа и приемане на себе си и съдбата.  Това са заглавията: „Сократ и изкуството на диалога“, „Соломон и мъдростта на вековете, „Конфуций и търсенето на пътя“, „Диоген и силата на цинизма“, „Сенека и разумното щастие“, „Сидхарта и пътят към нирвана“.

 

Вашият коментар