Издателство „СИЕЛА“ представя Кратка история на Държавна сигурност в България 1907-2013″ от Димитър Иванов

Kratka-istoriq-DS-2-fin2

Автор на повече от двадесет монографии и учебници по история, политика и културно наследство и на стотици есета, статии и интервюта в печатните и електронните медии.

Съучредител и координатор на т.н. Генералско движение в БСП (1998-2001), издател на в. „Дума” и главен редактор на в. „Земя”.

От 1972 до 1990 г. е бил офицер в МВР. Последният началник на Шести отдел в VІ управление на Държавна сигурност.

Проф. Димитър Иванов е автор на следните книги и научни трудове:

Шести отдел. ИК “Труд”, С., 2004.

Кой кой е в Държавна сигурност. Изд. „Милениум”, С., 2009.

Управление на държавността и сигурността. Изд. БАН. С. 2008.

Защита на културно-историческото наследство, УИ Св. Кл. Охридски”, С., 2009 (в съавторство с Евгений Сачев).

Корупцията – дестабилизиращ фактор за демократичната държавност. Доклад на І международна конференция по проблемите на националната сигурност. Варна. 25-26.03.2004 г.

Контрабандата в България: 1990-2005 г. Доклад на ІІмеждународна конференция по проблемите на организираната престъпност. Варна. 11-13 май 2005

Животът в  българската държава след възраждането на нейната самостоятелност и независимост през 1878 г. е проникнат от засилващо се политическо противопоставяне. Първоначално то протича между двата основни политически субекта – Консервативната и Либералната партии, но се придобива ново качество и масовост след появата на Българската социалдемократическа партия през 1891 г. и на Български земеделски съюз през 1899 г.

Трайно формиралият се ляво-десен двуполюсен политически модел в началото на ХХ век, затихващ през втората му половина и разгарящ се отново в началото на ХХІ век, ангажира в противоборство за властта силови и репресивни държавни органи – първоначално общополицейски, а впоследствие – специализирани. В периода до края на Втората светован война дясното е постоянен победител. В 45-те години от 1944 до 1989 г. ролите са разменени – лявото господства и си връща „тъпкано” за бедите и нещастията, които бедните са понесли от управлявалата ги буржоазия. Резултатът е пълна съветизация на обществено политическия живот и натрупване на критична маса от нови обществени противоречия. Периодът, който обхваща последните две десетилетия, в които ние сме активни участници, най-общо води до демократизация с неясни перспективи за развитието на обществото и на службите за сигурност.

Именно това е основната причина да се обърнеме към миналото на тези служби и да се опитаме да изведем основния им приоритет и през трите периода: защита на констиуционно установения държавен строй и противодействие срещу нарушаването на законите.

Тази книга е първият цялостен опит в тази насока.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here