Многолюдна млада публика препълни залата на Народно читалище ,,Н. Й. Вапцаров“ в София за премиерата на стихосбирката ,,Полети и трептения“ (издание на „Изида) на двадесет и четири годишната студентка по право Михаела Дойчева. Тя е автор на много успешната и получила високи оценки „Книга за важните неща в живота“ (изд. „Изида“, 2016). Пише от четиринадесетгодишна, като в началото съсредоточава творческите си усилия върху прозата, но постепенно все повече се увлича и от поезията. За нея писането е страст и пристрастяване, в което всеки трябва да се потопи изцяло, да се превъплъти и да открие себе си между редовете. „Полети и трептения“ е първата й поетична книга.

 ,,Дълго време съсредоточавах усилията си върху прозата, най-вече върху кратките разкази и есета, които обединихме в първата ми книга – „Книга за важните неща в живота“. Но един ден реших да си направя експеримент и да се опитам да напиша стихотворение. Съвсем плах опит, който сама оценявам като един от любимите ми опити. Защото в крайна сметка всеки мой стих е опит, опит да достигна до себе си, опит да достигна до другите, без да претендирам за висок изказ или сложни рими. Но за мен е достатъчна победа, ако успея да достигна дори до един-единствен човек. Надявам се думите ми да достигнат и до вас под една или друга форма, защото всеки прочит пречупва през една нова призма всеки стих и достига съвсем нов до възприятията на отделния читател. Затова не е необходимо да тълкуваме какво съм се опитала да ви кажа, за всеки ще е достатъчно това, което сам за себе си разбере“ – сподели на премиерата младата авторка.

„Когато излезе първата ми книга, получавах много положителни отзиви от всякакви различни хора, които бяха прочели книгата, и тогава си мислех – щом има такива хора, независимо колко са те, защото за мен няма значение дали ще са двама или двеста човека, та мислех си и все още си мисля, че съм осъществила най-голямата си мечта – чрез думите си да достигна до чуждите сърца, да ги направя съпричастни едно към друго и да ги провокирам да признаят пред себе си неща, за които не са имали смелост преди това“ – разказа Михаела Дойчева. Тя прочете стихове от книгата си, а след това дълго време раздава автографи на почитателите си, които търпеливо се бяха наредили на дълга опашка.

Вашият коментар