„Конфуций и търсенето на пътя“ – второто заглавие от интригуващата поредица „Филисофия за всеки“, която трябва да присъства във всяка семейна библиотека, е на пазара от днес. Книжната серия на издателство „Милениум“ „приземява“ сложната философия и я прави близка и разбираема за всеки читател. Подходяща е дори за децата ви – това ще бъде първото им пътешествие в света на идеите.

Във всеки от сборниците в новата философска серия – с по 44 притчи са представени посланията на един от четирима велики мъдреци – Сократ („Сократ и изкуството на диалога“), Конфуций, цар Соломон и Сенека.

Сборниците поднасят на читателите притчи, от които могат да се поучат хора от всяка възраст, защото езикът им е достъпен и разбираем, а историите в тях – универсални и актуални и днес. Думите им сочат вярната посока на родителите, когато възпитават своите наследници, и носят приказното начало, което може да проникне до съзнанието и на невръстните читатели. С един замах мислите на великите отхвърлят завесата на множество съвременни заблуди и разкриват съкровеното в битието.

Китайците наричат Конфуций „най-великия учител” и го почитат почти като бог. Самият той не се е определял като теоретик, а като мъдрец, който изисква и поставя реални цели. В рамките на дългия си живот, от 551 до 478 г. пр. Хр., Кун Фудзъ, Кунг Фу Тсе или Кун ЦиУ, както различно траскрибират името му, неспирно преподавал на околните философията на познанието и ги мотивирал за личностно интелектуално обогатяване. Резултатите от учението му имали за цел да помогнат на последователите му да открият пътя, който ще ги изведе към всичко висше и образцово.

Конфуций обикновено изразявал поученията си в кратки фрази, отворени за различни интерпретации. Сред главните им идеи се открояват значението на добродетелния живот и синовната преданост. Конфуцианството и китайската философия в цялост се фокусират върху практическите въпроси на морала и етиката: какво трябва да прави човек, за да усъвършенства себе си и средата си на живот, и как да постигне морална хармония. В „Конфуций и търсенето на пътя“ са подбрани най-значимите притчи на и за философа, допълнени от безсмъртните му истини, изразени в кратки сентенции, които звучат така:

Ако мразиш даден човек, значи той те е победил.

Ако си най-умният човек в стаята, тогава си в грешната стая.

Безкрайното търпение поражда незабавни резултати.

Една радост разсейва сто грижи.

Който не напредва всеки ден, всеки ден изостава.

Благородният човек има претенции към себе си, обикновеният – към околните.

Притчи – из „Конфуций и търсенето на пътя“

За дребните неща в живота

Конфуций разговарял с учениците си и един от тях го попитал как да различава важните от маловажните неща в живота.

– Някога хапал ли те е слон? – вместо отговор попитал внезапно мъдрецът.

Ученикът поклатил отрицателно глава и повдигнал вежди учудено.

– А комар хапал ли те е? – продължил с въпросите Конфуций.

– Разбира се, че ме е хапал – отвърнал ученикът.

– Ето, виждаш ли какво имам предвид? – възкликнал философът и сложил длан на рамото на ученика си. – Онова, което наистина те достига и те хапе, всъщност са дребните неща в живота.

За решението и за действието

Веднъж Конфуций и учениците му седели и беседвали на брега на едно езеро. Наоколо им крякали жаби и разговорът се водел около вземането на важни решения в живота. Конфуций слушал търпеливо учениците си и внезапно решил да ги попита:

– Чуйте ме. На брега седели три жаби. Една от тях решила да скочи във водата. Колко жаби са останали на брега?

Учениците се спогледали, готови да прихнат пред очевидно лесния отговор. Но един от тях изпреварил всички останали и неуверено казал:

– Три.

Останалите го погледнали удивени. Чудели се дали се шегува. После извърнали очи към учителя.

– Точно така! – усмихнал се доволен Конфуций. – Какво се чудите? Да, едната жаба действително е решила да скочи, но нищо повече не е направила. Затова запомнете: никога не бъркайте действието с вземането на решение.

 

Вашият коментар