Enthusiast_Nauka-sas-stil_cover-firstВ началото на академичната година „Ентусиаст“ издава „Наука със стил: писане на дипломен проект“. 46 години след ненадминатата до днес „Как се пише дипломна работа“ на Умберто Еко излиза книга, която запълва сериозна празнина в българското книгоиздаване.  Тя насочва читателите и авторите към съдържателни аспекти в непокрит от българските научно-методични издания мащаб, а именно: култура на научното писане, форматиране на разпознаваем на световно ниво писмен продукт; тя дава алгоритъма, концепцията, структурата и дизайна на проекта  – от извеждането на идеята до постигането на завършено и качествено авторско произведение. За първи път разполагаме с книга, която цели да реабилитира българското писане за наука като равнопоставено на световното и разкрива тайните на модерното писане в образованието и бизнеса. „Наука със стил: писане на дипломен проект“ е  предназначена за студенти, докторанти, рецензенти, научни ръководители, както и за всички, на които им предстои да подготвят сериозен аргументативен текст. Може да бъде полезна и на бизнеса – в писането на презентации, анализи и изобщо в успешното планиране и управление на проекти.

Доц. д-р Милена Цветкова е показала алгоритъма на проектирането на научно изследване, който следва най-новите методики за писане на бакалавърски, магистърски и докторски тези в страни като Великобритания, Германия, Франция, САЩ, Полша, Русия. Разработена е методика, която да улесни разпространението на необходимата култура на научно писане.

Книгата препоръчва придържане към стандартите на Република България. Макар тяхното спазване съгласно българския Закон за стандартизацията (от 1999 г.) да е „доброволно“, доц. д-р Милена Цветкова изразява твърдото убеждение, че съобразяването с тях и разпознаването им в конкретната българска публикация винаги ще е показател за висока академична квалификация и гаранция за добра конвертируемост на писмения труд в международна научна среда. „Наука със стил: писане на дипломен проект” съдържа приложения с формуляри, макети и образци, които да облекчат най-важните стъпки в процеса на изследването, писането, редактирането, рецензирането и презентацията на готов научен резултат.

„Наука със стил: писане на дипломен проект“ поставя акцент на:

#  Алгоритъм на дипломния проект

#  Разликите между наука, псевдонаука и лъженаука

#  Как се чете за научни цели

#  Информационно осигуряване на научното изследване

#  Структура и оформяне на научен текст

#  Цитиране на източниците

#  Научна добросъвестност и авторска етика

#  Рецензията – правила и етика

#  Защита на дипломния проект

#  Първа публикация на младия учен

#  Как да превърнем дипломната работа или дисертацията в книга

Отзиви за книгата:

„Книгата е предложена от автор, известен в колегията със своите знания и прецизност в областта на стандартите за писане, позоваване, цитиране. Отпечатването й запълва една съществена празнина и ще стимулира отговорното, етичното и стилно академично писане. Особено важно е да се отбележи, че Милена Цветкова предлага методология, която да равнопостави българското научно писане на световното. Интересът към книгата безспорно ще е голям.“

проф. д.с.н Петранка Филева, рецензент

„Книгата „Наука със стил: Писане на дипломен проект” на доц. д-р Милена Цветкова покрива назрялата потребност във висшето образование от изучаване на такива дисциплини, които не само да дадат ново научно знание за студентите, но и да подпомогнат процеса на адаптиране на младия учен в академичната комуникация.“

проф. д.ф.н. Иванка Мавродиева, рецензент

„Милена Цветкова дълги години ентусиазирано и всеотдайно работи за повишаването на качеството на писането и публикуването в академична среда. „Наука със стил. Писане на дипломен проект” е един от резултатите на този целенасочен ангажимент. Книгата идва в подходящ момент, за да запълни липсата на стандартизиран подход към изпълнението на дипломни проекти, както и да предложи модерна представа за научното изследване.“

доц. Мария Нейкова

Enthusiast_Milena-Tsvetkova_picЗа Милена Цветкова

Доц. д-р Милена Цветкова e преподавател в катедра „Печат и книгоиздаване” при Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

Автор е на книги в областта на книгознанието и медиазнанието, на изследванията на читателя и четенето, сред които „Книгата като медия“ (2012), „Информационна култура: Името на четенето“ (2001, 2009), „Комуникационен мениджмънт“ (2001), „Четенето – антиманипулативен филтър“ (2000) и др.

Автор-съставител е на пет био-библиографски издания: „Проф. Марко Семов“ (2004), „Проф. Андрей Пантев“ (2004), „Проф. Веселин Димитров“ (2004), „Доц. Любен Атанасов“ (2001), „Марко Вачков“ (1996).

Автор е и на други трудове, ангажирани с повишаване на информационната, публикационната и научната култура на изследователите: „Цитирането: Стандарт и стил“ (Библиоскоп, 2013), „Академичен стил на цитирането“ (студия в Годишника на Факултета по журналистика и масова комуникация при СУ, Т. 13, 2007), „Дипломният проект: Учебно помагало“ (ФЖМК, 2005).

Научен редактор е на 13 книги, както и на специализираната поредица за „книги за книгата” Enthusiast Libris, в която са издадени книгите на Умберто Еко и Жан-Клод Кариер „Това не е краят на книгите” (2011) и „Седем разговора с Хорхе Луис Борхес” (2011).

Член е на международната редколегия и стилов редактор на научното електронно списание на УНСС „Медии и обществени комуникации”. Както в това списание, така и в още едно научно онлайн списание  – „Newmedia21. Медиите на 21 век”, издавано от ФЖМК при СУ, Милена Цветкова създава единен стил на библиографиране на източниците и уникалните за българските периодични издания „цитат формати”. И двете списания през 2012 г. получиха наградата „Златен плакет” на Съюза на българските журналисти.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here