secesion„Сецесионът в България” от проф. Валентин Ангелов е първото цялостно изследване на сецесиона в българското изкуство от първата четвърт на 20. век. Авторът проф. Ангелов прави преоценка на сецесионните произведения на изкуството в България и мястото им сред останалите, изтъква, че сецесионът като стил е проява на артистизъм, творческа „игра“ с художествени форми, смел полет на въображението. Представени са всички творци, чието творчество в различна степен е повлияно от сецесиона – от натуралистично-етнографските произведения на Иван Мърквичка, Антон Митов, Иван Ангелов, Петко Клисуров, изявите на декоративните изкуства, включително оформлението на банкноти, акции, бонове, поздравителни адреси, грамоти, менюта на ресторанти, керамиката, дърворезбата, проектите за мебели, през винетките, концовките и рисунките на чужди автори в българската периодика до проявите в графиката, особено приложната, орнаментиката,  илюстрацията, както и архитектурата (орнаментиране на фасадата, интериорните стени, украсата на прозорци и врати, парапети, огради и решетки от ковано желязо, витражи и др.) и живописни творби с различна степен на сецесионно излъчване на Иван Милев, Гошка Дацов, Николай Райнов, Георги Атанасов и други български художници.

Сецесионът е първата значителна крачка към българския модернизъм, но за разлика от последвалите го направления (експресионизъм, футуризъм) е запленен от красотата на природата, изпълнен е с много човешки патос и позитивни емоции, отличаващ се с обаятелен артистизъм и търсене на изискана, доведена до съвършенство художествена форма.

Само десетилетие след появата си на европейската художествена сцена сецесионът прониква и в България – в една патриархална обществено-историческа действителност с непоклатим патернализъм, с преклонение пред унаследените битови, нравствени, а и мисловни стереотипи. Впечатляваща е обаче неговата притегателна сила – отчасти модно увлечение, но безспорно и код за настъпващата европеизация в българската култура и за приобщаване към едно модерно художествено течение. Във всеки случай сецесионът е една от първите крачки към превъзмогване на селската патриархална действителност, както и на изкуството, посветено изцяло на нея. Той оповестява нов тип творчество, непознато дотогава у нас, – на градския човек, който е с друг тип сетивност и духовност, както и едно друго изкуство – на европейската градска култура. Оттук идва неотразимото му привличане за художници с много различни творчески търсения и разнопосочни естетически позиции.

Книгата бе оценена подобаващо и подкрепена от Програма „Помощ за книгата” към Министерство на културата.

Вашият коментар