Очаквайте шестата книга от поредицата „Философия за всеки“ на Издателство Милениум!

„Сидхарта и пътят към нирвана“ събира мъдростта на Буда в 44 увлекателни притчи

Будизмът е единствената световна религия, в името на която не са убивани хора!

„Няма път към щастието. Щастието е самият път.“ е казал Буда. Да намерим щастието по пътя си, като проникнем в мъдростта на създателя на една от най-разпространените религии в света, ни приканва премиерната книга „Сидхарта и пътят към нирвана“ на София Петрова. Това е шестият том от хитовата поредицата на издателство „Милениум“ – „Философия за всеки“.  Книжната серия, в която вече излязоха заглавия, посветени на Сократ, Конфуций, Диоген, Соломон и Сенека, успешно следва целта си да възроди интереса към извечните прозрения на най-знаменитите мъдреци в човешката цивилизация. Тя „приземява“ сложната философия и я прави близка и понятна на читателите от всяка възраст и професия, дори на децата.

 В томчето накратко е представена биографията на Буда, най-важните моменти от живота му и основните тези, към които се е придържал и на които е основан будизмът. Във втората част на книгата са 44 диалогични притчи, които по увлекателен начин разкриват същността и основните принципи на една от най-уникалните личности в историята на философия. За финал са синтезирани всички мъдри мисли, афоризми и цитати на Сидхарта.

Въпреки че словата му не са записвани, неговите ученици са ги наизустявали и те са се предавали на поколенията от човек на човек.

Основното учение на Буда може да се изрази накратко чрез „Четирите благородни истини“, както ги наричат будистите:

  1. Човешкият живот е поначало нещастен;
  2. Причината за това нещастие са човешката себичност и алчност;
  3. На себичността и алчността на всеки човек може да се сложи край – състоянието, когато всякакви желания и стремежи са премахнати, се нарича нирвана – буквално със значение „угасване“;
  4. Четвърто, начинът да се избегнат себичността и алчността е тъй нареченият „Осмократен път“: правилни възгледи, правилни мисли, правилна реч, правилна дейност, правилно препитание, правилни усилия, правилна грижа и правилно съзерцание.

Можем да добавим, че будизмът е отворен за всички, независимо от расата, възрастта, пола и вярата, защото – за разлика от индуизма – той не признава кастовите различия.

Днес в света има около двеста милиона будисти, по-малко отколкото са християните и мюсюлманите. Но възгледите на Сидхарта имат много по-силно изразен пацифистки елемент, отколкото християнството и исляма, и в това отношение будизмът е оказал далеч по-положително влияние върху последователите си. В световен мащаб няма регистрирани случаи на убийства, гонения или мъчения над хора от будисти или заради будистки схващания.

„Сократ и изкуството на диалога“, „Конфуций и търсенето на пътя“, „Соломон и мъдростта на вековете“, „Диоген и силата на цинизма“ и „Сенека и разумното щастие“ са останалите заглавия в поредицата „Философия за всеки“.

За щастливия живот

Веднъж един заможен търговец минал през се­лото, в което бил отседнал премъдрият Гаутама Сидхарта, когото наричали Буда, просветления. Щом узнал за знатния гост, заможният търговец веднага поискал да го намери и да побеседва с него, тъй като славата на философа се носела на­длъж и нашир.

Открил го приседнал на брега на реката да съ­зерцава водата.

– Премъдри Гаутама – започнал гостът. – Ид­вам отдалеч и продължавам пътя си още по-нада­леч. Но преди да потегля, бих искал да узная от теб някои от тайните на просветлението!

Буда го погледнал и казал безизразно:

– Днес вече не беседвам с хора. Почивам си и съзерцавам красотата на природата.

– Но моля те – настоявал богатият търговец, – ще ти платя колкото поискаш.

Буда не отвърнал нищо, обърнал гръб на на­трапника и понечил да си ходи.

– Почакай! – изкрещял отново гостът. – Не мога да те разбера! Предлагам ти добри пари в замяна на онова, което ти си овладял и познал в живота си! Нима това не е справедлива и добра сделка?

Гаутама Сидхарта се обърнал и рекъл:

– Добре, да предположим за момент, че аз взема парите, които ми предлагаш, и се съглася да спо­деля познанието си. И какво ще ги правя после?

– Как какво?! – извикал човекът. – Ще ги по­харчиш за собствените си нужди, за каквото поже­лаеш! Дори си мисля, че ако искаш от хората оп­ределена сума за беседа, скоро ще направиш цяло състояние! Защо не се възползваш?

– И какво да го правя после това „цяло състоя­ние“? – подсмихнал се Сидхарта.

– Ще знаеш, че животът ти е подсигурен, няма да има нужда да работиш и ще можеш по цял ден да се наслаждаваш на спокойствието на реката, на красотата на природата или каквото решиш!

– А нима не правя точно това в момента?

Гостът замълчал, защото не знаел какво да каже.

Буда махнал с ръка и добавил:

– Погрешно смяташ, че щастливият живот се определя от парите. Той се постига само чрез лю­бов към онова, което правиш, а не със стремеж към благà и с леност. Ето това е една от тайните на просветлението. А сега си върви по пътя.

***

Мисли

Аз никога не виждам какво е направено, виж­дам само това, което остава да бъде направено.

Ако се препънеш и паднеш, това още не означа­ва, че си на грешния път.

Болката е сигурна, страданието е избор.

Вашата цел в живота е да откриете своята цел и да ѝ отдадете цялото си сърце и душа.

Вие няма да бъдете наказани за своя гняв, ще бъдете наказани от своя гняв.

Всички грешки в живота са заради ума. Ако умът се промени, ще се променят и те.

Всяка сутрин се раждаме отново. Това, което правим днес, е най-важното.

Дълбоко в съня си човек влиза в своята съкро­веност… но не го знае.

Един приятел никога не е без недостатък; ако търсиш недостатък – ще останеш без прия­телство.

Здравето е най-големият дар, добротата – най-голямото богатство, честността – най-добрият приятел.

Най-голямото поражение в живота е да не бъ­дем най-добрата версия на себе си.

Вашият коментар