POtebpoved-newРадващият се на огромна популярност учебник Теория и практика на консултирането и психотерапията (ИК „Изток-Запад“) ще бъде по книжарниците до броени дни. Авторът – видният проф. Джералд Кори, въвежда читателите в психотерапията и запознава с основните терапевтични модели в консултирането на лесен и разбираем език.

В основополагащия труд Теория и практика на консултирането и психотерапията проф. Джералд Кори ни въвежда в единайсетте основни терапевтични подхода на консултирането и психотерапията. Ученият разглежда ключовите понятия на всеки подход, неговите характеристики като терапевтичен процес и целите му, взаимоотношенията клиент–терапевт и конкретните процедури, използвани в практиката на консултирането. Предлаганата в учебника информация помага да се изгради балансирано мнение за основните цели на всеки от теоретичните подходи в психотерапията и запознава читателите с практическите техники, които обикновено се използват от консултантите, практикуващи по тези подходи. Радващият се на огромна популярност учебник помага на студентите и заинтересуваните да сравнят и съпоставят терапевтичните модели. Джералд Кори демонстрира как може да бъде приложена всяка една от теориите чрез клиничния случай на Стан. Проф. Кори определя целите на своя труд така: „Тази книга е написана за курсовете по психологическо консултиране за бакалаври, магистри и докторанти по психология и за подготовка на консултанти, специалисти по човешки услуги и за професиите от областта на психичното здраве. Тя представя основните концепции и практики в съвременните терапевтични системи и обсъжда някои етични и професионални въпроси в консултативната практика. Книгата цели да научи студентите да избират интелигентно от различните теории и техники и да започнат да развиват личен стил на консултиране.

Джералд Кори е лицензиран психолог и почетен професор на Калифорнийския щатски университет във Фулъртън. Член е на множество асоциации по психология. Води бакалавърски, магистърски и докторантски курсове по групово консултиране, по теория и практика на консултирането и по професионална етика. Автор е на 16 учебника по консултиране и на повече от 60 статии и професионални публикации. Заедно със съпругата си провежда семинари по групово консултиране за професионалисти в областта на психичното здраве в редица световни университети. Участник е и в множество научни конференции.

Теория и практика на консултирането и психотерапията на почетния професор от Калифорнийския университет Джералд Кори запознава читателите с единайсетте основни подхода в консултирането и психотерапията. Дълбоките познания на автора и изключителният му опит правят книгата задължително четиво за всички интересуващи се от темата.

Откъс от „Теория и практика на консултирането и психотерапията“, Джералд Кори

Личностни характеристики
на ефективните консултанти

Конкретни личностни качества и характеристики на консултантите са от съществено значение за създаването на терапевтичен съюз с клиентите. Моето становище за тези лични характеристики е подкрепено от изследванията по темата (Norcross, 2011; Skovholt & Jennings, 2004). Не очаквам някой терапевт напълно да илюстрира всички черти, описани по-нататък в текста. По-скоро готовността да се бориш, за да станеш по-добър терапевт, е критично важната променлива. Този списък има за цел да ви стимулира да изследвате собствените си идеи за типа човек, който може да оказва съществено влияние върху живота на другите хора.

 • Ефективните терапевти са със силна идентичност. Те знаят кои са, какво са способни да станат, какво искат от живота и какво е съществено.
 • Ефективните терапевти се уважават и ценят. Те могат да дават и да получават помощ и любов благодарение на чувството си за лична стойност и сила. Те се чувстват адекватни с другите и позволяват на другите да се чувстват силни пред тях.
 • Ефективните терапевти са открити за промяна. Те проявяват готовност и смелост да напуснат сигурността на познатото, ако не са удовлетворени с този, който са. Те вземат решения за това, как биха искали да се променят, и работят да станат такива, каквито искат да станат.
 • Ефективните терапевти правят избори, които са ориентирани към живота. Те осъзнават ранните решения, които са взели за себе си, другите и света. Те не са жертви на тези ранни решения и са готови да ги ревизират, ако е необходимо. Те търсят пълноценен живот, а не се задоволяват просто да съществуват.
 • Ефективните терапевти са автентични, искрени и честни. Те не се крият зад ригидни роли или фасади. Няма несъответствия между това, кои са в личния си живот и в професионалната си работа.
 • Ефективните терапевти имат чувство за хумор. Те са способни да поставят житейските събития в перспектива. Не са забравили как да се смеят, особено на собствените си слабости и противоречия.
 • Ефективните терапевти допускат грешки и са готови да ги признаят. Те не пренебрегват грешките си, но и не мислят постоянно за тях.
 • Ефективните терапевти по принцип живеят в настоящето. Те не са заседнали в миналото, нито пък са фиксирани върху бъдещето. Те живеят и са с другите сега.
 • Ефективните терапевти оценяват влиянието на културата. Те осъзнават начините, по които собствената им култура им влияе, и уважават разнообразието на ценностите, възприети от другите култури. Чувствителни са към уникалните различия, възникващи от социалната класа, расата, сексуалната ориентация и психологическия пол.
 • Ефективните терапевти проявяват искрен интерес към благополучието на другите. Тази загриженост се базира на уважението, грижовността, доверието и истинското ценене на другите.
 • Ефективните терапевти притежават ефективни междуличностни умения. Те са способни да влизат в света на другите, без да се загубят в него, и се стремят да създават взаимоотношения на сътрудничество с тях. С готовност разглеждат вижданията на другия и могат да работят заедно с него за постигането на консенсусни цели.
 • Ефективните терапевти са дълбоко включени в работата си и извличат смисъл от нея. Те приемат наградите, произтичащи от работата им, но въпреки това не са нейни роби.
 • Ефективните терапевти са страстни. Те имат смелостта енергично да преследват своите мечти и страсти.
 • Ефективните терапевти са способни да пазят границите. Макар да се стремят да присъстват изцяло с клиентите си, те се изключват за проблемите на клиентите в свободното си време. Знаят как да казват „не“, което ги подпомага да поддържат баланс в живота си.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here