tochka_nov-red_cover-finalС логото на ИК Хермес излезе новата стихосбирка на Нели Пигулева  „Точка. Нов ред“.

За авторката

Нели Пигулева е родена в Русе, завършила е Литературния институт в Москва. Работи като журналист, превежда стихове и проза, занимава се с литературна история. Редактор е на русенското списание за литература и култура „Брод“. „Точка. Нов ред“ е четвъртият й поетичен сборник – след „Шах с царицата“, „Сеч“ и „Пясък в обувките“.

Избрани стихове

***

СЛЕДОБЕД

Реката – като път, проточил се край дигата.

Жената – тръгнала нанякъде (а може би наникъде).

Авлигата – пресичаща небесните пространства.

Мъжът – приседнал под дъба на сянка.

Преваля тихо на живота половината.

Денят полека се превръща в минало.

Умислена, реката вие се лениво.

Светът следобеден сънливо си почива.

Не чака никой нищо – нищо шеметно.

Предвидени са всички ходове – пресметнати.

Жената. И реката. И мъжът под сянката

са уталожени и вече ги клони към дрямка.

Внезапно птицата разцепва с вик небето.

Жената се обръща. А мъжът се сепва.

Тя тръгва към дъба. Мъжът върви към нея.

Кръжи над тях авлигата и пее, пее, пее.

Денят затваря плавно свойта светла крива.

Жената и мъжът във сумрака щастливи,

затворили очи, в небето птицата следят.

А всъщност в този край авлиги не летят.

ОТ ТАЗИ СТРАНА

Слънцето е ярко и топло.

От другата страна на хребета.

Хризантемите са едри и дъхави.

От другата страна на хребета.

От прасковите потича сладък кехлибар.

От другата страна на хребета.

Синьо е и е прозрачно.

От другата страна на хребета.

Звуковете са отчетливи и цветни са.

От другата страна на хребета.

Господи, нека да постоя още малко тук –

откъм сивата, парцаливата,

неугледната, горчивата

страна-падина,

преди да дойде ред и аз да прехвърля

от другата страна на хребета!

За да има какво да им разказвам там –

от другата страна на хребета.

 

 

 

 

 

Вашият коментар