Ucheben-rechnik-po-ruski-ezikС логото на ИК „Колибри“излезе „Учебен речник по руски език“ за активна употреба от българи, ниво А1 – В2, съставен от Емилия Гочева и Лиана Гочева!

„Учебен речник по руски език“ (стр. 344, цена: 15 лв.) е за всички българи, които изучават руски, независимо от нивото, на което се намират. Помагалото съдържа активен речник с превод на български език и речник на съчетаемостта на всяка заглавна дума, в основните ѝ значения, с българските съответствия на всяко словосъчетание и маркирани различия в съчетаемостта на двата езика.

Речникът предлага над 5000 думи с превод на български, анализ на различията в двата езика, фразеологизми и техните съответствия на български, както и най-новата и актуална лексика, необходима за разбиране на медийния език.

Вашият коментар