ИК Хермес представя „Религии, ценности и върхови преживявания“ от Ейбрахам Маслоу – първо издание на български език на класическия труд!

За книгата 

„Религии, ценности и върхови преживявания“ обединява серия лекции на Ейбрахам Маслоу, които са плод на многогодишни изследвания. Идеята за върховите преживявания – феномен, изолиран и описан за първи път от автора – допълва развитата от него теория за самоактуализацията. Тези необикновени изживявания се изразяват във „внезапно чувство за интензивно щастие и благополучие“, „осъзнаване на някаква висша истина и единството на всичко“, „загуба на представа за време и място“, изострена сетивност и екстаз. Те не са достъпни само за пророци и религиозни водачи. Учени, художници, спортисти, обикновени хора и дори деца също описват подобен опит. Върховите преживявания правят човека по-щастлив, активират интуицията и фината чувствителност, създават връзка с ценности като красота и справедливост и неизменно го следват по пътя на реализация на потенциала му.

За автора

Ейбрахам Маслоу е един от основоположниците на хуманистичното направление в психологията. Той разработва концепцията за цялостен подход към човека и анализ на висшите проявления на човешката природа: стремеж към любов, творчество, духовно израстване и други. В противовес на господстващите по негово време бихейвиоризъм и фройдизъм, Маслоу изхожда от разбирането, че човешката природа е положителна в основата си и у всекиго е заложено желание за непрестанно развитие. Той вижда смисъла на психологията в това да помогне на човека да осъзнае заложеното у него, т.е. да способства за самоактуализацията му. Най-известен става със своя йерархичен модел на мотивацията – пирамидата на потребностите, на върха на която стои потребността от самоактуализация.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here