На 06.02.2012 г. издателство Колибри предлага изключително актуално заглавие от вече познатия в България философ Андре Конт-Спонвил.

„Морален ли е капитализмът?“(превод: Симеон Ангелов, цена 14 лв., 168 стр.) е рационално изследване на подходите, третиращи капиталистическата система и нейната адекватност в условията на глобална криза. От една страна изглежда, че всички сме възприели, приспособили сме се и участваме активно в съвременния пазарен икономически цикъл – произвеждаме, спестяваме и консумираме; от друга страна отстояваме морално-етични убеждения – понякога абсолютно несъвместими с принципите и ефектите от свръхлиберализма.

Андре Конт-Спонвил е френски учен и мислител от световна величина, роден в Париж през 1952 г. Преподава философия в Сорбоната, чете лекции в много други университети, известен е като рационалист, хуманист, атеист и поддръжник на идеята за духовност без Бог, без Църква и религиозен догматизъм. Популярността му се дължи на много философски съчинения, сред които: Човешкият живот“, Мед и абсент“, Малък трактат за големите добродетели“. През 2009 г. Колибри“ издаде широко дискутираната „Духът на атеизма“ от същия автор.

ОТКЪС ОТ „МОРАЛЕН ЛИ Е КАПИТАЛИЗМЪТ?“:

В наше време се говори и пише много за сложните сис­теми както в интелектуален план (теории на сложните сис­теми), така и в икономическо и политическо отношение (глобализацията). Сложността обаче не бива да ни пара­лизира. Тъкмо обратното: с усложняването на света нара­ства необходимостта от ясно открояване на проблемите. Такава е целта на настоящата книга. Тя си поставя зада­чата да помогне на читателите да ги схванат по-добре, така че да вземат обосновани решения и да поемат в крайна сметка отговорностите си – професионални, морални, политически – пред лицето на различните налагани от съвременния свят предизвикателства. Ето защо книгата е насочена към бъдещето. Но в същото време има своята история. Изградена е върху множеството лекции, които ми се наложи да изнеса – често със същото заглавие – пред най-разнообразна публика: студенти и преподаватели от висшите училища по търговия и мениджмънт (в Нант, Хавър, Орлеан и др.), членове на няколко организации (в частност Асоциацията за напредък на мениджмънта) или служещи в различни предприятия.

Обикновено след устното представяне искаха текст на лекцията. Той е пред вас, но както обикновено след съот­ветната редакция – значително набъбнал. Остава обаче все така близък до устното изложение с присъщите му рамки, но и съответните предимства. Както казва Монтен: „Най-плодотворното и естествено интелектуално упражнение е беседата.“ Това по никой начин не намали сериозността на подхода към задачата. Впрочем особеностите на беседата се чувстват най-вече във втората част, където възпроизведох някои от обменените по време на срещите въпроси и отговори. Такава, каквато е, т.е. несъвършена, книгата се стреми да допринесе, макар и скромно, към съвременния дебат. В изживявания труден период това ми се стори достатъчно основание за нейното издаване.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here

73 + = 76