lekzavyvvpsan2На пазара е основополагащият труд на „бащата на психоанализата“ Зигмунд Фройд. Неговите радикални наблюдения и теоретични постановки излизат за първи път в пълно издание на български език – „Лекции за въведение в психоанализата“ (превод: Маргарита Дилова, цена: 20 лв., 472 стр.) Представителният сборник съдържа два цикъла от популярни лекции – двайсет и осем от тях професорът изнася във Виенския университет по време на Първата световна война. По-късно Фройд обогатява теорията си, в резултат се раждат още седем лекции. Любопитното е, че това издание обхваща и непревеждан досега материал: лекциите „Преразглеждане на теорията за сънищата“ и „Сънища и окултизъм“. Предговорът е на доц. д-р Никола Атанасов.

Зигмунд Фройд (1856-1939) е бележит австрийски учен – психолог и невролог, създател на психоаналитичния метод в психотерапията. Първата му книга, „Изследвания на истерията“, излиза едва през 1895 г. в съавторство с уважавания Йозеф Бройер. Прочути са концепциите на Фройд за несъзнаваното, защитните механизми, фазите на психосексуално развитие, Едиповия комплекс и тълкуването на сънища. Изключително противоречива фигура на своето съвремие, Фройд и днес предизвиква жарки професионални дискусии и се нарежда сред най-влиятелните личности в историята на човечеството.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 + 5 =