demo-paradox-coverМодерната демокрация страда от модерни проблеми

Какъв е парадоксът на модерната демокрация ни разкрива известната Шантал Муф – професор по политическа теория, в сборника Демократическият парадокс (ИК „Изток-Запад“).

Гарантирането на свободата на човешките права в либералните демокрации се използва като претекст за налагане на ограничения върху упражняването на властта от народа. Идеите за свобода и равенство, които са две неразривно свързани логики в демокрацията, никога няма да могат да бъдат напълно помирени…

В Демократическият парадокс проф. Шантал Муф проучва разнородните политически и теоретични последствия на това, което тя определя като „парадокс“ на модерната демокрация. Нейното изследване първоначално се съсредоточава върху естеството на модерната демокрация – кое е най-подходящото определение за новия тип демокрация, който се установява в западния свят през последните два века. Той, твърди Муф, е обозначаван с най-различни термини: модерна демокрация, представителна демокрация, парламентарна демокрация, плуралистична демокрация, конституционна демокрация, либерална демокрация. Според някои основната разлика между съвременната и древната демокрация се състои в това, че в по-големи и по-сложни общества преките форми на демократично управление стават невъзможни. Това е и основната причина, поради която модерната демокрация трябва да бъде представителна, смята авторката.

chantal-mouffeМуф е професор по политическа теория и директор на Центъра за изследвания на демокрацията към Уестминстърския университет в Лондон. Тя е сред най-влиятелните политически философи днес. Събраните в Демократическият парадокс студии са писани през последните пет години, като някои от тях са вече публикувани, но в различен вариант. Един от тези трудове – доклад, изнесен на конференция – се издава за пръв път в настоящия сборник. Обсъжданите в изданието проблеми са продължение на рефлексия, която Муф започва заедно с Ернесто Лакло в съвместното им издание „Хегемония и социалистическа стратегия“, a по-късно развива в „Завръщането на политическото“.

*

Всички се погаждат благодарение на всеобщо недоразумение.

Шарл Бодлер

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here