ИК БАРД с ново заглавие в раздел Научнопопулярна литература – „Какво е животът?“ от Ервин Шрьодингер

„Какво е животът“? на нобеловия лауреат Ервин Шрьодингер е една от великите научни класики на ХХ век. Тя стъпва на лекциите му в Тринити Колидж, Дъблин, през 1943 година, в които квантовият физик се опитва да обясни процесите от пространствени и времеви характер в живия организъм с помощта на физиката и химията. Макар и написана в научнопопулярен стил, книгата дава тласък за раждането на молекулярната биология и последвалото откриване на ДНК.

Това издание включва и „Ум и материя“ – също основана на лекция, изнесена в Кеймбридж през 1956 година, по проблем, който вълнува философите от древни времена до ден днешен – какво е мястото на съзнанието в еволюцията на живота.

Към тези две класики са прибавени и автобиографичните скици на Шрьодингер, интересен разказ за живота му като фон на научните му разработки.

Тази книга е като скъпоценен камък с много фасети… човек може да я прочете за няколко часа, но ще я помни цял живот.

Сайънтифик Американ

ОТКЪС

Докато бях студент по математика в началото на петдесетте години на XX век, не четях много, но малкото книги, които дочитах до края, обикновено бяха написани от Ервин Шрьодингер. Винаги съм смятал стила му за завладяващ, помня вълнението от откритията, надеждата да открия революционен поглед към тайнствения свят, в който живеем. Краткото му класическо произведение „Какво е животът?“ съдържа това качество в най-висша мяра и несъмнено се нарежда сред най-влиятелните научни произведения на XX век. То е забележителен опит да се проумеят някои от основните мистерии на живота, видени през погледа на физик, чиито прозрения промениха начина, по който разбираме материята на света. Книгата черпи от полето на различни науки и това само по себе си е новаторство за своето време, но е написана с очарователна и дори обезоръжаваща скромност, което я прави достъпна за всички и безценна за младите хора, които имат афинитет към науката. И наистина, много учени с голям принос в развитието на биологията, като Дж. Б. С. Халдейн и Франсис Крик, признават, че макар не винаги да са били съгласни с изложеното от Шрьодингер, са били силно повлияни от проникновените идеи на този оригинален и дълбок ум.

Като много други произведения, променили човешкото мислене, и тази книга развива теории, които, схванем ли ги веднъж, звучат като откровение, като истини, които са били скрити току пред погледа ни, но въпреки това твърде много хора остават слепи и глухи за тях. Защо все още чуваме, че квантовите ефекти нямат отношение към изучаването на биологията, или че храната е източник на енергия? Това само подчертава колко важна е книгата на Шрьодингер и в наши дни. Книга, която си струва да препрочиташ!

Роджър Пенроуз

8 август 1991 г.

ВЪВЕДЕНИЕ

От учения се очаква да има пълно и дълбоко познание в своята тясна област, а не да се изказва по теми встрани от специалността си. Това се възприема като един вид noblesse oblige – благородството задължава. За настоящата ми цел ще ми позволите да загърбя благородството и да се освободя от произхождащотоот него задължение. Аргументите ми са следните:

Наследили сме от предците си силния копнеж към цялостно и всеобхватно познание. Самото име, с което наричаме университетите, тези най-висши образователни институции, ни напомня, че още от древността универсалният аспект е единственият правилен подход към познанието. Ала през последните стотина години науката стана много по-голяма както по хоризонталата, така и в дълбочина, и множеството ѝ разклонения ни изправиха пред една чудата дилема. Наясно сме, че тепърва предстои да се сдобием с надежден материал, който да спои в едно всичко, което знаем, но от друга страна, стана почти невъзможно за отделния човек да овладее нещо повече от малка, тясно специализирана частица познание.

Виждам само един изход от тази дилема (освен ако не искаме да изгубим завинаги от поглед истинската си цел) и той е някои от нас да съберат необходимата дързост и да синтезират факти и теории, пък било то и въоръжени с непълни знания в част от научните области… и с риск да станат за смях.

Дотук с извиненията.

Езиковите трудности не са за пренебрегване. Родният ни език е като шита по поръчка дреха и никой друг не ползваме със същата лекота. Дължа благодарност на д-р Инкстър (Тринити Колидж, Дъблин), на д-р Падрейг Браун (Сейнт Патрик Колидж, Мейнут) и не на последно място, на С. К. Робъртс. Те положиха сериозни усилия да ми помогнат с дрехата на новия език и срещнаха немалки затруднения с моята упорита склонност да се връщам към своите си модни предпочитания. Ако откриете такива простъпки, промъкнали се през езиковия контрол на моите приятели, то вината е моя, а не тяхна.

Подзаглавията на отделните глави първоначално бяха замислени като точки от „план“. Истината е, че всяка глава трябва да се чете in continuo, като непрекъснат текст.

Ервин Шрьодингер

Дъблин

Септември 1944

Homo liber nulla de re minus quam de morte cogitate; et ejus sapientia non mortis sed vitae meditatio est.

„Етика“, Спиноза

(Свободният човек не мисли за смъртта; мъдростта му е в това, че размишлява за живота.)

1.

ПОДХОДЪТ

НА КЛАСИЧЕСКАТА ФИЗИКА

Cogito ergo sum.

Декарт

(Мисля, следователно съществувам.)

ОБЩИ НАСОКИ И ЦЕЛ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

Тази книга се роди от курс лекции, четени при отворени врата от специалист по теоретична физика пред публика от приблизително четиристотин слушатели, която не намаля значително, макар в самото начало да бе предупредена, че темата е трудна и лекциите излизат от сферата на научнопопулярното, въпреки че най-страховитото оръжие на физика, математическата дедукция, почти няма да влезе в употреба. Не защото предметът на лекциите е достатъчно простичък, за да бъде обяснен без помощта на математиката, а защото е твърде широк, за да бъде изцяло обясним математически. Друго, което създаде илюзия за популярна наука, бе намерението на лектора да разясни фундаменталната идея, която свързва биологията и физиката, така, че да бъде разбрана и от физика, и от биолога.

Защото всъщност въпреки разнообразието на засегнатите теми целта на упражнението е да предаде една-единствена идея – един кратичък коментар на голям и важен въпрос. За да не се изгубим по пътя, добре ще е предварително да очертаем маршрута си.

Големият, важен и често дискутиран въпрос е следният:

Как събитията от пространствен и времеви характер, които се случват в ограничените рамки на живия организъм, могат да бъдат обяснени с помощта на физиката и химията?

 

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here