Ленард Съскинд е роден в Ню Йорк през 1940г. Получава бакалавърска степен по физика от Градския колеж на Ню Йорк, а през 1965 г. защитава докторат в университета  „Корнел”.

В периода 1966-1979 г. е преподавател и изследовател в университета „Йешива” и Университета на Тел Авив в Израел.

От 1979 г. е професор по теоретична физика в Университета „Станфорд” в САЩ.

Съскинд е един от поне тримата физици, които около 1970 г. независимо един от друг създават теорията за струните.

През 2003 г. въвежда концепцията за Пейзажа на Струнната теория.

Автор е на научнопопулярните книги „Космическият пейзаж” (2005) и „Войната на черните дупки” (2008).

Анотация:

През 2003 г. Ленард Съскинд въвежда концепцията за Пейзажа на Струнната теория – идея, която бележи смяна на парадигмите във физиката и космологията в началото на 21. век. Голямата загадка на съвременната космология е защо Вселената изглежда така, сякаш е специално създадена в нея да съществува форма на живот като нашия. В много отношения тя напомня за ситуацията в биологията преди Дарвин. „Космическият пейзаж“ търси научното обяснение на привидните чудеса във физиката и космологията и философската му обосновка. От квантовата електродинамика през космологичната константа до струнната теория и знаменитата си „война за черните дупки“ със Стивън Хокинг авторът представя достъпно най-актуалните теории за формирането на света, в който живеем. Книгата е предназначена за неспециалисти – в нея (почти) няма научен жаргон, уравнения и математически формули. И все пак упоритият читател ще завърши пътешествието из „Космическия пейзаж“ с по-добро разбиране на съвременната физика и с убеждението, че Вселената не се променя, за да ни е удобно на нас – тя е разнообразно място, а ние се намираме в благоприятната част от него.

„Убеден съм, че истинската наука изисква обяснения, които не съдържат свръхестествени елементи. Смятам, че окото е еволюирало според механизмите, описани от Дарвин. Смятам, че физиците и космолозите трябва също да намерят естествено обяснение на нашия свят, включително и на изумителните щастливи случайности, които са се наговорили, за да направят съществуването ни възможно. Смятам, че когато хората заместват рационалните обяснения с магията, това не е наука, без значение колко гласовито претендират, че е така.

Кои са читателите, към които е насочена тази книга? Отговорът е: към всички, които изпитват жив интерес към науката и любопитство към това как се е формирал светът, който познаваме днес. Но въпреки че книгата е предназначена за непрофесионалисти, тя не е “лековата” и следователно не е за хора, които се страхуват да напрегнат ума си. Постарах се да не включвам уравнения в текста и да не използвам научен жаргон, но не съм спестявал предизвикателните концепции. Избягвах математическите формули, но, от друга страна, се опитах да дам точни и ясни обяснения на принципите и механизмите зад новата парадигма, която се формира. Разбирането на тази нова парадигма ще е от съществено значение за всеки, който желае да следи в развитие търсенето на отговори на “големите въпроси”.”  – Ленард Съскинд

„Най-актуалните идеи във физиката, представени от един от най-блестящите учени.”

–          Publisher’s Weekly

 

“Съскинд смело обяснява на читателите си неспециалисти своята теория.След като представя най-вълнуващите моменти в нея  /общата относителност, квантовата механика, вакуумната енергия/, той сравнява нашата вселена с топка,търкаляща се по хълмист пейзаж. Мястото и’ на покой се изразява с нашите физични закони. В тази изключителна книга Съскинд ни повежда към възможна смяна на парадигмата в науката.

                                                                                                – Гилбърт Тейлър, Booklist

 

“Космическият пейзаж” е увлекателно въведение в новия голям дебат, който най-вероятно ще се води със страст в идните години и може би за пореден път значително ще промени начина, по който възприемаме вселената и мястото на човека в нея. Съскинд е един от бащите на струнната теория и водещ привърженик на идеята за пейзажа и мегавселената, се справя отлично с представянето на необходимите основни понятия от квантовата механика, относителността, физиката на частиците, суперсиметрията, струнната теория, черните дупки, космологията и инфлацията. Книгата е ясна и интересна за широк кръг читатели.”

                                                                                                – Пол Лингакър, Physics Today

 

 

“Космическият пейзаж” е изключително добре написана. Тя прави великолепен преглед за неспециалисти на ключови идеи от физиката и живо обяснява важни научни въпроси.”

                                                                                                – Джордж Елис, Nature

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here