ИК БАРД с ново заглавие в раздел Загадки и мистерии„Нашите извънземни предци“ от Уил Харт

Те също са хора!

Представяйки научни доказателства за извънземна намеса в живота на нашата планета, както и свидетелства, извлечени от самия ландшаф на нашата планета, Уил Харт осъвременява теорията за насочена панспермия, според която животът на Земята е дело на целенасочени действия на напреднала чуждоземна раса, и стига до заключението, че същата тази раса е създала съвременния човек и човешката цивилизация. Той ни показва как Земята е била тераформирана с инженерна програма, толкова мащабна и сложна, че досега е убягвала от вниманието ни – например големите реки на планетата са ориентирани с невероятна точност спрямо Голямата пирамида в Гиза. За да докаже, че извънземни сили продължават да действат на Земята и днес, авторът проучва най-известните случаи с НЛО, включително Розуелския инцидент и засекретените срещи на астронавти от НАСА с извънземни кораби.

Уил Харт заявява смело, че тази напреднала извънземна раса не ни е толкова чужда, колкото смятаме – те са наши предшественици и хора също като нас.

ОТКЪС

ВЪВЕДЕНИЕ

Контактът и колонизацията на Земята

Представям си някакъв вид разумно същество, подобно на нас, което прескача от планета на планета, както са правели обитателите на островите в Южния Пасифик, прескачайки от остров на остров… Мисля, че точно това представлява извънземната космическа програма.

Ал Уордън, астронавт

Пред вас е втората книга от тази серия. Първият том, озаглавен „Расата на създателите“ , е посветен на изследването на находките, свещените текстове и митовете в човешката история, посветени на „боговете“, спуснали се на земята от далечния космос. Тези чуждоземни „богове“ – Расата на създателите, са имали за цел да посеят живот на планетата и да продължат своята цивилизация чрез сътворяването на човечеството.

В настоящата книга ще ви запозная с научните основи на теорията за насочената панспермия, според която чуждоземна цивилизация е заселила Земята с помощта на микроорганизми.

За първи път теорията е предложена от Нобеловия лауреат, микробиолога сър Франсис Крик, съоткривателя на формата и дизайна на молекулата на ДНК през 50-те години на ХХ в.

Книгата цели да покаже, че концепцията за Расата на създателите е теоретична рамка, далеч нахвърляща общата теория и доказваща чрез свидетелства, събрани от най-дълбока древност до наши дни, извънземна намеса, контакт и колонизация на Земята.

Моята поредица не е просто каталогизиране на исторически и съвременни загадки и аномалии.

В нея аз се спирам върху настоящото състояние на астрономията, космическите изследвания, астрофизиката, биологията, генетиката и изучаването на феномена НЛО, както и свързаните с него наблюдения и сведения за контакти. Древните митове и предания изобилстват със съобщения за срещи с тази развита цивилизация. Важно е да се подчертае, че нашите човешки предци са положили всички усилия да предадат на идните поколения същината на техния опит с тази раса.

За наше съжаление, поради ограничените им представи за напредналите технологии най-доброто, което са могли, е да описват космическите кораби като ярки, блестящи и сияещи облаци, или огнени колесници.

Вероятно най-точното описание на подобен летателен апарат е дадено в Книгата на пророк Йезекиил. Той говори за „човекоподобно“ създание, което нарича божество, седящо на стол с висока облегалка, подобен на „трон“.

По някаква необяснима причина този факт се подминава както от юдаизма, така и от християнството. Всъщност Библията изобилства със съобщения за НЛО и срещи с извънземни и това важи за много други митове и предания, каквито например са тези на догоните в Северна Африка.

Зачестилите описания на НЛО през периода след Втората световна война, дело на далеч по-достоверни източници, са в пълно съзвучие с тези ранни устни и писмени сведения.

Насочената панспермия (която ще наричам Космически предци ІІ, тъй като съм приложил доказателства за посещенията на извънземни под формата на загадъчни археологически находки), накратко казано, ознаменува идеята, че в далечни времена семената на живота, създадени на друг свят, са били пренесени от извънземни целенасочено на Земята. Нещо повече, в книгите си се мъча да докажа, че същите тези извънземни са посещавали нашия свят и са се намесвали в хода на човешката история. Космическият ни произход и посещенията на извънземни не са нов феномен, съществуващ извън границите на науката. Днес повечето учени са съгласни, че Земята не е уникална планета и че тя вероятно не е единствената във Вселената, на която съществува разумен живот.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here