Излезе  още един бестселър, подписан от всепризнатия експерт в сферата на човешките  отношения Дейл Карнеги и негови съмишленици и партньори.

„Общуването като път към успеха“(превод: Деян Кючуков, 152 стр., цена 12 лв.) дискутира ключови проблеми на комуникацията  в деловия свят, а и извън него. Авторите ни внушават, че има само четири начина, по които контактуваме със света – те са свързани със съзнанието ни за това какво правим, как изглеждаме, какво  казваме и как го казваме. Въз основа на тях околните ни оценяват, класифицират и  решават дали желаят да си сътрудничат с нас и до каква степен могат да ни се  доверят.

Дейл Карнеги & Associates са издатели на  световни бестселъри, вдъхновили и продължаващи да насърчават милиони  последователи по цял свят. Сред тях са: „Как  да печелим приятели и да влияем на другите“, „Как да преодолеем безпокойството и  да се радваме на живота“, „Как да се наслаждаваме на живота и на работата си“ и  други.

Дейл  Карнеги (1888-1955) е светило в областта на ефективната комуникация, изграждането на екипи, персоналното усъвършенстване и развитие. Едни от  най-популярните му тези са основани на схващането, че за да променим поведението  на хората около нас, следва да наблюдаваме и актуализираме своите  реакции.

Откъс

Дейл Карнеги & Associates Общуването като път към успеха

Съществуват четири, и само четири начина, по които контактуваме със света. Въз основа на тези четири допирни точки околните ни оценяват и класифици­рат: какво правим, как изглеждаме, какво казваме и как го казваме.

 Способността за водене на увлекателен разговор е сред най-ценните лични качества, които един мъж или жена може да притежава. Тя е от огромна полза за бизнеса и за успеха в обществото, а също така ни позволява да получа­ваме по-голяма наслада от общуването с околните.

Нищо не може да се сравни с тази способност, когато е необходимо да създадем добро впечатление, особено пред хора, които не познаваме добре. Да бъдем обаятелни, способни да заинтригуваме околните, да приковаваме тяхното внимание, да ги привличаме към себе си естествено, чрез самите достойнства на разговорните си умения, означава да притежаваме неоценим талант. Той не само ни позволя­ва да оставяме добри впечатления у непознатите, но и ни помага да създаваме и запазваме приятелства. Той отваря врати и размеква сърца. Прави ни интересни във всякак­ва компания. Тласка ни напред в обществото. Създава ни партньори и клиенти. Това е инструмент, който ни позволя­ва да убеждаваме хората да приемат нашите идеи, да след­ват водачеството ни и да купуват нашите продукти.

Хората, които могат да говорят добре, които притежават умението да представят нещата по привлекателен начин и моментално да заинтригуват околните чрез силата на речта си, разполагат с огромно преимущество пред онези, които, дори да имат какво да предложат, не умеят да го изразят с лекота и красноречие.

 Разговорът е несравним генератор на сила и влияние. Но говоренето, без да се мисли, без да се полага усилие за ясно и сбито изразяване, може и да работи срещу нас. Обикновеното клюкарстване или бъбрене няма да впечатли никого, а само ще ни направи да изглеждаме повърхностни и несериозни. Нищо не показва така добре финеса или грубостта на културата ни, наличието или липсата на възпита­ние, както маниерът ни на разговаряне. Той издава всичко за нас. Отворим ли веднъж уста, светът бързо узнава нашите тайни и ни „взема мярка“ според това, какво казваме и как го казваме.

 

Кое отличава добрия събеседник?

Интелектът, умствените способности, експертните по­знания в дадена област може и да са от полза, но не те са основното, което задържа вниманието на публиката.

Трябва да накараме хората да почувстват нашата съ­причастност, да им дадем усещането, че са срещнали ис­крен човек. Не поздравявайте околните само с едно сухо „Здравейте“ или „Приятно ми е“, без да влагате в него чувство, без никаква емоция. Научете се да долавяте раз­личните ситуации и настроения и да се адаптирате към тях. Гледайте онези, с които се срещате, право в очите и ги карайте да почувстват вашата индивидуалност. Дарявай­те ги с усмивка и добра дума, така че с удоволствие да се срещнат отново с вас.

Бъдете сърдечни

Ако желаете да сте добри събеседници, сърдечността е задължително условие. Трябва да разтворите вратата на сърцето си широко, а не, както правят мнозина, просто леко да я открехнете, колкото да кажете на хората, които сре­щате: „Да, можете да надзърнете, но не и да влезете, до­като не се уверя, че наистина сте желани познати“. Много хора се отнасят скъпернически към сърдечността. Те ся­каш я пазят само за специални случаи или за най-близки приятели, като че ли е прекалено ценна, за да я раздават на всеки срещнат.

Не се бойте да отворите сърцето си; освободете се от резервите и задръжките. Когато се срещате с хора, не се дръжте така, сякаш се боите да не направите грешка, ако се ръкувате с тях или им кажете нещо хубаво.

Топлото неподправено ръкостискане и сърдечният ком­плимент ще създадат помежду ви мост от доброжелател­ност. Събеседникът ви ще си каже: „Ето един наистина интересен човек. Искам да узная повече за него. Той очевид­но вижда в мен неща, което повечето хора не забелязват“.

Изградете си навика да бъдете искрени, приветливи и открити в отношенията си – това може да сътвори чуде­са. Ще откриете как сковаността, неувереността, безраз­личието и хладната липса на интерес към другите, които толкова са ви смущавали, ще изчезнат от само себе си. Хората ще започнат да забелязват, че вие действително се интересувате от тях, искате да ги опознаете, да им угоди­те и да ги заинтригувате. Упражняването на сърдечността ще издигне на ново ниво социалното ви въздействие. Вие ще развиете привлекателни качества, каквито не сте и по­дозирали, че притежавате.

Важно е не само какво казвате, но и как го казвате

Не забравяйте, че ние се изразяваме не само чрез думи­те, които произнасяме, но и чрез тона на гласа си, израже­нието на лицето, жестовете и обноските си…..

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here