politikata_na_nas__samite_coverЧаст от най-важните борби и копнежи на нашата епоха в лицето на феминистките,куиър и расовите движения за справедливост са обект на изследване от страна на проф. Ейми Алън в нейния трудПолитиката на нас самите (ИК „Изток-Запад“). 

Феминизмът е сред най-експонираните в обществото теми от десетилетия, a ежегодните паради на хората с различна от хетеросексуалната ориентация предизвикват редица протести, обществени скандали и противоречиви мнения преди, по време и след провеждането им. Борбата с расизма пък е, а и по всяка вероятност ще продължава да бъде, трудна, дори непосилна задача.

Събрали милиони полюсни мнения, феминистките, куиър (от англ. queerнеобичаен, странен, чудат; неологизъм, въведен през 90-те години на миналия век, който се използва като събирателен термин за хора с нетрадиционна сексуална ориентация или полова идентичност) и расовите движения остават едни от най-дискутираните проблеми, които вълнуват обществеността през XXI век. „Политиката на нас самите“ на Ейми Алън се занимава именно с тях. За всяко от тези движения отношенията между субординацията по пол, раса или сексуална ориентация и конструирането и поддържането на съответната полова, расова или сексуална идентичност е изключително важно. В този ред на мисли анализът на отношението между властта и субекта е същностна част от този критически проект по само-проясняване на борбите и копнежите на епохата.

anonymous_prostestАлън засяга темата за критическата теория, която има две основни задачи – да предложи емпирично обоснована диагноза на основните кризисни тенденции и несправедливости в настоящата епоха, и да очертае пътищата на прогресивната социална трансформация. Вместо предговор, българското издание на „Политиката на нас самите“ съдържа интервю с Алън; в него, както и в целия труд, са засегнати идеята на Шийла Бенхабиб, че критическата теория има два аспекта („обяснително-диагностичен“ и „антиципаторно-утопичен“) и дебата Фуко–Хабермас, като една от основните цели на книгата е да покаже, че и двете допускания са дълбоко проблематични.

Алън е професор по философия и изследвания на пола в колежДартмут, който е един от осемте университета в САЩ от IvyLeague. Автор е и на книгата „The Power Оf Feminist Theory: Domination, Resistance, Solidarity”. Съвместно с Андрю Арато и Андреас Каливас, тя е главен редактор на списание „Constellations”. Също така Алън е водещ редактор на порeдицата „Нови посоки” в критическата теория на ColumbiaUniversityPress.

*

Един от основнитеполитически проблеми днес е – в най-строгия смисълна думата –политиката на нас самите.

Мишел Фуко

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 + 2 =