Древна Тракия – майката на средиземноморската митология?

 Древнотракийските митове и легенди традиционно са смятани за част от елинската митология. Вероятно това се дължи на факта, че тракийското небе се населява силом от същите божества, които обитават планината Олимп, макар и под променени имена. Известният траколог проф. Димитър Попов опровергава тези твърдения в новата си книга „Приказна Древна Тракия” (ИК „Изток-Запад”), защитавайки тезата, че древнотракийските митове не са съставна част на гръцката религия и митология, а нейни предшественици.

Богата на архетипи и образи Древна Тракия притежава много лица. В нея могат да се различат черти на минойския и на ахейския свят, но тя предразполага към паралели и с типологическите модели от ирано-кавказката и от малоазийско-анатолийската етнокултура. В дадени моменти Древна Тракия напомня до голяма степен и на типичната и добре позната Елада. Вероятно това е една от причините мнозина да не разграничават ясно тракийските от древногръцки митове и легенди.

В „Приказна Древна Тракия” Димитър Попов успява да разграничи местното от гръцкото като обяснява защо и как се пренебрегва възможността легендите да са наистина тракийски, а не елински и именно местните култове и митове да са усвоени по-късно от южните ни съседи. Попов защитава твърдението си като отбелязва, че е много по-вероятно древнотракийските митове да са в основата на древногръцките. Доводът му е, че в процеса на приемане и преосмисляне на едно наследство и традиции и на тяхното пречупване през собствения идеологически мироглед, те загубват първоначалната си същност и се променят до неузнаваемост. Попов допълва, че гърците постъпват по същия начин и с приспособяването на идеи, влияния, заемки и умения от цялото Източно средиземноморие.

Приказна Древна Тракия” има за цел не само да посочи разликата между елинските и древнотракийските митове и легенди, но и в контекста на живата действителност на преден план да  изведе тракийските легендарни и митологични образи. Към безценното количество енциклопедична информация и прекрасна аргументация книгата прибавя и чудесно приложение със снимков материал, който разкрива огромна част от тракийското културно наследство.

 Попов е професор, доктор на историческите науки към Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Води лекции в областта на античната история и култура. Неговите тесни и специализирани изследвания се отнасят до културните взаимодействия в средиземноморския свят и до религиите на индоевропейците, в частност на траките. Автор е на редица монографии, сред които великолепното и радушно прието миналогодишно издание „Траки. Исторически и културен обзор”.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here