Как медиите и околните ни влияят?

Защо мислим това, което мислим и чувстваме това, което чувстваме? Защо действаме по конкретен начин в определена ситуация? Как точно хората около нас и медиите влияят на избора ни? Доц. д-р Георги Карастоянов ни дава отговори на тези и на ред други въпроси, свързани с психологическите механизми на влиянието в своята книга „Психология на преднамереното влияние” (ИК „Изток-Запад”).

Най-лесно можем да разберем човешкото поведение като разгледаме социалното влияние. От една страна то се отнася до междуличностните процеси, които са фокусирани главно върху промяната на поведението на хората и по-малко върху техните мисли и чувства. В по-широкия си смисъл обаче социалното влияние обхваща всяка промяна в нагласите, вярванията и поведението на хората, която е резултат от междуличностното взаимодействие или послание, излъчено от посредник (медия). За повече яснота Карастоянов използва понятието преднамерено социално влияние. To подчертава следното: източникът на социалното влияние има намерение да влияе на обекта на влияние, за да постигне определени цели. Георги Карастоянов описва три различни модела на реализиране на преднамерено влияние в зависимост от начина на осъществяване и очакваните резултати: поведенческо съгласие (понякога прерастващо в психологическа принуда), убеждаване (предполагащо промяна в нагласите и/или в поведението) и пропаганда.

Психология на преднамереното влияние” е монография, резултат от дългогодишната практика и изследователски търсения на автора в областта на преднамереното влияние в България, САЩ и структури на НАТО. Книгата на Карастоянов не предлага готови рецепти, а разбиране на процеса, което позволява на читателя да се предпази от нежеланото влияние на околните и/или медиите, постигайки целите си по-ефективно. „Психология на преднамереното влияние” е първото заглавие от новата поредица „Психологията днес” и е полезна както за психолози, социолози, специалисти по психологически операции, така и за пиари и хора, които се занимават с изграждане на имидж, мениджъри и други ръководители. Изданието би било интригуващо и за всеки, който проявява интерес в сферата на психологията и механизмите на влиянието.

Карастоянов е доцент и доктор по психология във Военна академия „Г. С. Раковски“ и Нов български университет. Специализирал е в САЩ и Германия. Преподавал е в университета на Мурсия (Испания) през 2001 г. и в Университета за специални операции, Хърлбъртфийлд, Флорида (САЩ) през 2006 г. Автор е на книгите „Стрес и военна среда“ „Психологически операции“ и „Психологичните типове по Карл Юнг и стресът“ (последната е в съавторство с Антоанета Христова). Написал е 62 статии и е съставител на 7 сборника.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here

12 − 8 =