Произведението, което поставя началото на съвременната романна традиция – „Роман за Граала” (ИК „Изток-Запад”), вече може да бъде прочетен и на български език – векове след написването си. За автор на книгата се смята Робер дьо Борон, но всъщност той е човекът, който открива текста, смятан за предистория на Граала в недостигнали до нас разкази за последните дни на Иисус Христос.

 

Свещеният Граал e вълшебен предмет, появил се като литературен факт за пръв път в стихотворния роман на Кретиен дьо Троа „Персевал, или разказ за Граала”. В продължение на повече от век (XII-XIII в.) митът за Граала вдъхновява редица френски автори да напишат забележителни творби, оставили дълготраен отпечатък не само във ранната френска, но и в световната литература като цяло. В техните произведения се долавя не просто духа на тази далечна епоха, а се виждат също и посоките, по които една жизнена книжнина, написана на изискан френски език, а не на официалния научен език за епохата – латинския, търси в себе си рицарския идеал и ценностите на аристокрацията. Първоначалният смисъл на думата „роман” всъщност е разкази на простонародни романски диалекти; именно те поставят основите и очертават бъдещето на ценности, които впоследствие им проправят път през вековете.

 

Роман за Граала” е първият европейски роман, ако изключим няколкото антични романа от І-ІІ в. сл. Хр., които са на съвсем различна тематика и с друга стилистика. Той слага началото и на т. нар. артуровски рицарски романи – произведения, прославящи подвизите и делата на легендарния британски крал Артур и неговите рицари на Кръглата маса. Повечето от тях следват традиционната стихотворна форма и са предназначени най-вече за четене в кръговете на висшето общество, тъй като малцина са били грамотни. Тези романи издигат в култ жената, дамата, в името на която рицарят извършва своите подвизи, и с течение на времето успяват да смекчат общоприетите за времето грубиянски нрави. Това, на което „Роман за Граала” дава начало, е един удивителен пример как литературата успява да изгради друга етика на отношенията между хората.

 

Роман за Граала” все още не е излязъл на нито един от големите европейски езици и това прави настоящия превод истинско постижение на българската романска филология. То е съпроводено със задълбочена научна студия на проф. Стоян Атанасов, с необходимите обяснителни бележки и индекс. Книгата излиза на българския книжен пазар с подкрепата на европейска програма „Култура 2007-2013”, която е управлявана от Европейската агенция за култура, образование и аудиовизуални изкуства. Изданието е първо от поредицата „Френско-българска библиотека”, чийто предстоящи издания ще се редуват в последователността: роман в проза –  роман в стихове.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here