„Езикът на уважението” – новият начин на общуване с децата

Ако искаме да променим нещо в детето си, първо трябва да променим себе си.

Основана на принципите на Ненасилствената комуникация на Маршал Розенберг, книгата „Езикът на уважението” разбива рамката на традиционните отношения родители – деца и премахва бариерите между тях. С нея става възможен нов тип общуване, при който се избягват разрушителният език и навиците, които пречат на родителите и децата да постигнат разбирателство.

 „Предложените примери, истории и техники ще помогнат на родителите с лекота да приложат седемте ключа във всяка семейна ситуация.  Авторите Сура Харт и Виктория Киндъл Ходсън преминават отвъд бързите решения и техниките за дисциплиниране, за да осигурят основа за развиване на умения за общуване и изграждане на отношения, които подобряват радикално качеството на връзката между родители и деца. С помощта на тази книга родителите придобиват умения да трансформират обичайните модели на комуникация, които често не са в съзвучие с техните желания за принос към развитието на децата им. И докато практикуват тези умения, те могат да изградят емоционално сигурна и подкрепяща среда, в която децата да достигнат пълния си потенциал.”      Д-р Маршал Розенберг Създател и директор на образователни програми към Центъра за ненасилствена комуникация. Автор на книгите „Общуване без агресия“, „Говори езика на мира в свят на конфликти“, „Да отглеждаме децата със съчувствие“

„Тази книга ще ви покаже как да мотивирате с уважение децата си, за да дадат най-доброто от себе си, без да ги наказвате и без да ги разглезвате.” Джейн Нелсън, съавтор на поредицата Positive Discipline

„Тази изключителна книга ме накара да осмисля по нов начин изграждането на атмосфера на искрено взаимно уважение между родители и деца. В нея се предлагат конкретни, добре описани упражнения и практически стратегии за всички семейни предизвикателства. Чрез показаните методи пред нас ще се отворят врати, които често ни се е струвало, че не могат да бъдат отворени. „Езикът на уважението” ще даде на всеки читател свободата да се наслаждава на хората в живота си.” Стивън Кови, автор на „Седемте навика на високоефективните хора“ и „Осмият навик: от ефективност към креативност”

„Ясна, практична, забавна и необикновено проникновена, тази книга е обречена да стане новият наръчник за взаимоотношенията родители – деца. Повече от теория, седемте ключа, които са представени в нея, са инструменти от истинския живот за създаване на по-радостни и пълноценни отношения с нашите деца: безспорно задължително четиво и наръчник!” Реза Стайндъл Браун, автор на „The Call to Brilliance

Тази книга е посветена на децата – които са тук,  за да ни покажат как трябва да живеем

Понякога родителите смятат, че трябва само да поправят лошото поведение на децата си, за да могат да общуват с тях. Направете нещо повече – отключете  пълния си родителски потенциал. Използвайте този наръчник, за да прекрачите отвъд традиционните методи на възпитание и да създадете среда, основана на взаимно уважение, емоционална сигурност и позитивно общуване.

„Езикът на уважението” предлага 7 прости ключа, за да изградите отношенията, които всички искаме да имаме в семейството си.

Използвайте тези 7 ключа, за да:

  • Поставите твърди граници, без да употребявате заповеди или принуда
  • Постигнете взаимно уважение, без да отстъпвате от позициите си
  • Предотвратявате, ограничавате и разрешавате успешно конфликти
  • Помогнете на децата си да разкрият пълния си потенциал и да дадат най-доброто от себе си
  • Направите дома си „зона без грешки”, основана на взаимно доверие

Що е то Ненасилствена комуникация (ННК) и има ли почва у нас?

Ненасилствена комуникация е практически метод, създаден от американския психолог д-р Маршал Розенберг, разработен в най-добрите традиции на хуманистичната психология. Може да се каже, че е и начин на живот, чиито корени идват от философията на Махатма Ганди за ненасилие. ННК предлага ясен и ефективен модел за общуване, базирано на сътрудничество, съзнателни избори и взаимно разбиране. Негова цел е да повиши способността ни да вдъхваме съпричастност у другите и да реагираме съпричастно. Този подход към общуването поставя ударение върху състраданието като мотиватор за действията ни, а не върху страха, вината, срама, обвиненията, конкуренцията, заплахата или налагането на наказания.

 Методът се базира върху  преформулиране на начина, по който се изразяваме и по който изслушваме чрез фокусиране на съзнанието върху наблюдението, чувствата, потребностите и молбите. Обучените в Ненасилствена комуникация развиват способност да правят внимателни наблюдения  и – без да дават оценки и да поставят диагнози – да определят поведенията и обстоятелствата, които оказват влияние върху тях. Те се научават да се вслушват в собствените си вътрешни потребности и в потребностите на другите, както и да идентифицират и ясно да изразяват своите искания в дадения момент.

 Чрез акцента върху ефективното общуване – със себе си и с другите – Ненасилствената комуникация поражда уважение, внимание и емпатия и провокира взаимен стремеж към общуване, освободено от агресия.

 Методът може успешно да бъде адаптиран и въведен в практиката при индивиди и институции, произхождащи от различна културна среда. Опит в това отношение имат държави като Швеция, Швейцария, Италия, Германия, Дания, Белгия, Австрия, Малайзия, Индия, Великобритания, Холандия, Австрия, Франция, Канада, САЩ, Израел, Ирландия, Русия, Руанда, Бурунди, Нигерия, Сърбия и Хърватия.

 В България този метод придобива все по-голяма популярност. Излизат книги на тази тематика – „Общуване без агресия“ от Маршал Розенберг и „Езикът на уважението” от Сура Харт и Виктория Киндъл Ходсън.

 Една от преводачката на книгата „Езикът на уважението” (ИК „Кръгозор”) е Емилия Илиева-Крайнова, която се обучава в методиката на Ненасилствената комуникация (ННК) през 2005 г. и оттогава посвещава част от енергията си на разпространението на метода в България – чрез семинари за личностно развитие, обучения за ученици и учители, отворени лекции, срещи с родители и занимания за деца в Communication Аcademy. Самата Емилия разяснява принципите на ННК: „Зад всяка емоция, която преживяваме, трябва да търсим потребността, която се крие зад нея. Преживяването на позитивни емоции означава, че нашите потребности са удовлетворени. И обратно – негативните емоции означават, че значими за нас неща не се случват, потребностите ни като живителна сила за нас не са удовлетворени.

 Свързването на емоциите с потребностите ни е сърцевината на ННК. От гледна точка на емоциите този процес позволява емоциите да бъдат завършени. Емоциите като вестоносци са доставили посланието за потребността, която ги е провокирала. По този начин са събудили в нас някакво ново разбиране за ситуацията или по-дълбоко осъзнаване за личните ни потребности и след това са свободни да си отидат.

 В крайна сметка този вид работа с емоциите позволява да сме емоционално здрави. Защото друга моя любима фраза е: „Потиснатите емоции не изчезват”. И както сигурно всички вече знаем, за редица болести на тялото корените са в неизразените негативни емоции, които се натрупват в нас като рушителна сила. И това да зачитаме емоциите си и да чуваме или намираме посланията, които носят, е проява на отговорност за собственото ни здраве и благосъстояние”.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here