Тибетския учител Тензин Уангял Ринпоче ни учи как да постигнем напредък в живота, да задълбочим любовните си отношения и да развием творческите си нагласи сам сами, с помощта единствено на релаксиращите и приятни за изпълнение медиативни практики, описани в последната му книга  „Йога на дишането и движението” (ИК „Изток-Запад”).

Днешните общества превъзнасят рационалния ум и се стремят да променят света чрез интелекта. Но самият начин, по който усещаме духа си, е продукт на вятъра (лунг). Способността на духа ни да е проницателен и бистър или объркан и хаотичен зависи изцяло от лунг. Истината е, че не рационалният ум, а непосредственото, нерационално осъзнаване ни помага да превърнем своя дух в проницателен. „Йога на дишането и движението ни запознава със силата на нерационалното осъзнаване. Тя ни учи как да достигнем до вятъра, като се свържем непосредствено с нашето тяло, с речта и с  духа ни –  трите порти в тибетската традиция Бон и в будизма.

Книгата изследва особени учения, които показват как да постигнем лична трансформация. Бон ни разкрива също как ние самите като личности можем да направим положителни промени в живота си и как можем да трансформираме или разширим своето съзнание, като отидем отвъд ограниченията на предубеждението и страха, отвъд границите, поставени от моделите на семейството и навиците. Само така бихме могли да открием нови решения на предизвикателствата, пред които се изправяме.

Към книгата има и бонус: субтитирано DVD с упражнения, изпълнени от автора!

*

Отворено съзнание означава разпознаване на основния, вечно присъстващ естествен дух, който е прозрачен и открит като изпълненото със светлина небе. Това състояние е естествено за всеки от нас и пътят на медитацията ни довежда до следното: да разпознаем този дух, да се уповаваме на него и да го опознаваме все повече и повече.

Тензин Уангял Ринпоче

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here

6 + 4 =