Тайната на човешката мисъл

 Как на публично място успяваме да разговаряме с един човек и едновременно с това да подслушваме друг, по-интересен разговор, който се води наблизо? И защо хората толкова често са сигурни, че са прави, когато изказват мнение по дадена тема, като в действителност не са? За да си отговорим на тези въпроси, можем да се обърнем към когнитивните психолози, които изучават как хората възприемат, учат, помнят и мислят. Един от тях е Робърт Стърнбърг и в своята книга „Когнитивна психология” (ИК „Изток-Запад”) той се занимава обстойно и задълбочено с възприятието на паметта, човешкото внимание и съзнание, основавайки се на дисциплини, като невронауката, лингвистиката, компютърната наука, антропологията и философията.

Когнитивна психология” разглежда темата за човешкото познание и как то се е развивало през годините като средство за адаптиране към съответната среда. Авторът подчертава как съвременните идеи са се развили от миналите и как тези идеи адресират ключовите въпроси, на които когнитивните психолози са се опитвали да отговорят в изследванията си. Подход от типа „от лабораторията към живота” уместно представя теорията и лабораторните и полеви изследвания, като същевременно непрекъснато подчертава приложенията на когнитивната психология във всекидневието. Основните цели на изданието са както ясно представяне на големите въпроси на когнитивната психология и уважение към важните детайли на областта, така и признаване едновременно на традиционните и на иновативните тенденции в областта чрез комбиниране на четливост и интегритет. Д-р Робърт Стърнбърг нивелира усвояването на предметната материя и мисленето за нея. Показва също базисното единство на когнитивната психология и вещо презентира различните форми на учене и преподаване.

Когнитивна психология” е луксозно, първо за българския книжен пазар издание, което е превод на петото и ревизирано американско издание. В своите над 600 страници Стърнбърг представя перфектен баланс между изследователски трудове, практически приложения и същевременно достъпен за по-широката аудитория стил на писане, в който през цялото време е вплетена биологията. Книгата е не просто учебник и помагало, а фундаментален труд с енциклопедично съдържание, запознаващ ни из основи с един от най-сложните научни ресори.

 

Стърнбърг е ректор, старши вицепрезидент и професор по психология в Щатския университет на Оклахома. Бил е декан на Училището по изкуства и науки и преподавател в университета „Тафтс”, както и IBM професор по психология и педагогика в Катедрата по психология в Йейлския университет. Също така Стърнбърг е и бивш президент на Американската психологическа асоциация, а днес е президент на Федерацията на асоциациите за мозъчни и поведенчески науки.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here

− 1 = 1