Егмонт България представя „36 въпроса, които промениха мнението ми за теб“ от Вики Грант

Взимаме един психологически експеримент на тема „Може ли да бъде проектирана любов между двама напълно непознати?“, добавяме Пол (той участва заради 40-те долара) и Хилди (нейните причини са… сложни), разбъркваме ги с един, два, три… десет и шест въпроса. Между тях прехвърчат отговори, истории, шеги, лъжи, истина, тъга, сълзи и риба… Но ще има ли искри?

ОТКЪС

Чуха се три бързи почуквания, вратата се отвори и в стаята влезе момиче, останало без дъх.
– Съжалявам. Съжалявам, че закъснях. Трябваше да говоря с преподавателя си по английски за есето за края на срока, а той не си беше в кабинета и …
Джеф завъртя глава в знак, че няма проблем.
– … докато дойде, вече бях изпуснала автобуса и трябваше да ходя до центъра, за да…
– Всичко е наред, не се тревожи. Попълни ли формуляра?
– О, да. Съжалявам.
Тя огледа стаята, търсейки място да остави една жива тропическа рибка, която носеше в пълна с вода малка торбичка.
– Ето тук – потупа той ъгъла на бюрото си.
– Благодаря – каза тя и я остави. – Господи. Мокро. Съжалявам. – Момичето повдигна торбичката, избърса я в голямото си сиво винтидж палто и отново я остави. – Тази глупава риба.
Само на едно място ги има и брат ми Гейб… На дванайсет е. Той има … съжалявам. Не те интересува всичко това. Искаш формуляра. – Тя започна да тършува из голямата си кафява кожена чанта, преметната през гърдите й. На пода тупна опърпан екземпляр на „Завръщане в Брайдсхед“.
– Защо не седнеш? – посочи той към пластмасовия стол пред бюрото. – Може да е по-лесно.
Тя седна, вдигна книгата и отново започна да рови.
– Принципно не съм толкова неорганизирана. Наистина. Просто. Какъв ден. Така де, седмица.
– Син е – каза той. – Двайсет и два на двайсет и осем … ето го. До, хъм, портмонето ти.
– О. Вярно. – Тя извъртя очи на себе си и му подаде формуляра. – Донесох си и автобиография.
– Няма нужда. – Той изглади листа, който му беше дала, и набързо го прегледа.
– Сигурен ли си? Понеже добавих кратък параграф за евентуално включване на психологията като допълнителен предмет, особено след като е свързано с…
– Наистина. Няма нужда от специално образование.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here