КОНТАКТИ

[email protected] – администратор

[email protected] – администратор

[email protected] – администратор раздел книги

www.cineboom.eu е бил и продължава да бъде медиен партньор на всички малки и големи фестивали, събития, проекти и др. За медийни партньорства, моля свържете се с нас на посочените електронни пощи.